Bonbini / Welkom – Leinan di Kòrsou

 

Copy-of-Cloud-1-28229

Sinds 10 oktober 2010 is de Curaçaose regering het bestuursorgaan dat in samenwerking met de Staten van Curaçao wetten tot stand kan brengen die bindend zijn voor iedereen op Curaçao.

Vóór de bovengenoemde datum werden wetten door de Antilliaanse overheid tot stand gebracht, de zogenaamde landsverordeningen en landsbesluiten; of door de Eilandsraad van het Eilandgebied Curaçao, de zogenaamde eilandsverordeningen en eilandsbesluiten.

Hoewel de Antilliaanse overheid en de Eilandsraad van het Eilandgebied Curaçao opgeheven zijn, blijven de wetten, met enkele uitzonderingen, van kracht voor Curaçao.

Op deze website maakt de Curaçaose overheid de wetten die van kracht zijn algemeen toegankelijk voor een ieder. Het is de bedoeling dat in de loop der tijd alle geldende wetten op deze website zullen worden geplaatst.